nieuws
index
contact
voorwaarden

WO II, CASTRICUM EN BAKKUM TIJDENS WO II

Spreker: John Heideman
Datum: donderdag 8 maart 2012

De periode 40–45 is niet zoals zo velen denken ongemerkt aan Castricum voorbijgegaan.
Een aantal Nederlandse dienstplichtigen wordt naar Castricum gedirigeerd om te dienen bij de luchtafweer en de kustwacht. Andersom worden Castricumse dienstplichtigen onder de wapenen geroepen en moeten hun plicht vervullen in o.a. Rotterdam. Het toenmalige Duin en Bosch wordt in augustus 1940 getroffen door een aantal bommen, gedropt door een Engels vliegtuig.
De eerste oorlogsjaren verlopen rustig maar eind 1942 keert het tij voor de Castricumse bevolking. Castricum en Bakkum worden grotendeels Sperrgebiet en de 1e evacuatie is eind 1942 een feit. Vele huizen worden gesloopt en de bunkerbouw vangt aan. Drie radarinstallaties worden gebouwd en in totaal +/- 600 bunkers.
Een aantal Castricumse mannen en vrouwen is zeer actief in het verzet.
Drie geallieerde toestellen komen in Castricum neer. Ruim 50 gesneuvelde marine- en luchtmachtmensen spoelen aan op de Castricumse kust, een aantal van hen vindt hier hun laatste rustplaats.
In de lezing over Castricum en Bakkum tijdens WO-II komen deze onderwerpen en nooit eerder vertelde feiten aan bod. Unieke foto’s zien voor het eerst het daglicht. Lees meer hierover op www.castricumbakkumwo2.nl

De toegangsprijs is inclusief een consumptie in de pauze.


schrijf je in op naam locatie datum en tijd
1 lezing van 3 uur kost € 6.50