nieuws
index
contact
voorwaarden

REINCARNATIE

In vrijwel alle religies is er sprake van dat het lichaam ophoudt te bestaan, maar dat de ziel voortleeft en reïncarneert. Het Christendom heeft in het westen te vuur en te zwaard het idee van "zielsverhuizing" bestreden: na deze eeuwenlange verkettering jaagt het idee mensen in het westen nog steeds schrik aan. Toch was in de eerste eeuwen van het Christendom reïncarnatie een onderdeel van het geloof. Is er wetenschappelijk onderzoek gedaan en wat is daarvan het resultaat? Wat gebeurt er als we sterven? Wat gebeurt er daarna? Is er een tussenbestaan? Als er reïncarnatie is: wat bepaalt dan de aard van je volgend leven? Kies je je ouders? Hebben vorige levens invloed op je leven nu? Wat heeft reïncarnatie met therapie te maken?

5 bijeenkomsten van 2 uur 1 keer per 14 dagen.


Everhard Mulder studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en combineerde dat later met psychologie. Hij was ruim 30 jaar docent volwasseneneducatie . Daarnaast was hij werkzaam als regressie/reïncarnatietherapeut.
schrijf je in op naam locatie datum en tijd
11056 Reïncarnatie VUcaskantoor do 09 feb 19:30
5 lessen van 2 uur kosten € 60

INSCHRIJF FORMULIER

naam voornaam
straat nummer
postcode plaats
tel.privé tel.werk
e-mail
rek.nr