nieuws
index
contact
voorwaarden

ETHIEK

Hoe goed te handelen? Levenskunst en ethiek voor mensen van morgen
Wat zijn onze waarden en normen vandaag de dag? Welk beeld van het goede leven en goed samenleven hebben we? Wat willen we daarvan behouden en doorgeven in een tijd van globalisering, snelle technologische veranderingen en maatschappelijke onzekerheid als gevolg van de klimaat-, energie- en financiële crisis ? Deze cursus biedt de mogelijkheid om daar rond vijf thema’s systematisch bij stil te staan. Theorie en praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met reflectie op ervaring en uitwisseling van ideeën.
1.Omgangsvormen en gedragscodes privé, op het werk en in de openbare ruimte.
2.Zingeving en waardeoverdracht in opvoeding en onderwijs.
3.Zakenmoraal, kritisch consumentengedrag en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
4.Wijsheid en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg en jeugdzorg.
5.Hoe goed te handelen bij botsende belangen en tegengestelde waarden?

Voor de achtergrondinformatie die tijdens de cursusmiddagen wordt uitgereikt, wordt een bijdrage gevraagd van Euro 5,-.

Vijf donderdagmiddagen (14.00-16.00 uur): 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 8 maart 2012


Monica Bouman is gepromoveerd op Dag Hammarskjöld en heeft psychologie gestudeerd.
schrijf je in op naam locatie datum en tijd
11051 Ethiek Vucaskantoor do 12 jan 14:00
5 lessen van 2 uur kosten € 60

INSCHRIJF FORMULIER

naam voornaam
straat nummer
postcode plaats
tel.privé tel.werk
e-mail
rek.nr