nieuws
index
contact
voorwaarden

AMSTERDAMSE SCHOOL: GEBOUW DE BAZEL, STADSARCHIEF AMSTERDAM

Na de Franse tijd ontstond het Koninkrijk de Nederlanden. De eerste koning was Koning Willem I. Hij had een bijnaam, namelijk de “koopman-koning”.
Hij had in de gaten dat er iets moest gebeuren in Nederland. De eerste spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem, het Noordzeekanaal, hij was er bij betrokken.
Daarnaast richtte hij in 1824 de Nederlandsche Handel Maatschappij op. Die richtte zich vooral op de handel met Indië als de opvolger van de VOC.
Voor die Ned.Handel Maatschappij werd omstreeks 1920 een gebouw ontworpen aan de Vijzelstraat door een architect die De Bazel heette. Het is een mooi voorbeeld van de art nouveau geworden.
Voor de volledigheid: de Ned. Handel Maatschappij fuseerde met de Twentsche Bank tot de ABN, die later weer met de AMRO-bank fuseerde tot de ABN-AMRO, die inmiddels door de overheid met Fortis is samengevoegd.
We gaan met de trein naar Amsterdam en lopen naar de Vijzelstraat of nemen de tram.

N.B. De reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.


schrijf je in op naam locatie datum en tijd
11038 Gebouw de Bazel Station Castricum wo 08 feb 10:15
1 les van 3 uur kost € 20

INSCHRIJF FORMULIER

naam voornaam
straat nummer
postcode plaats
tel.privé tel.werk
e-mail
rek.nr